a a a
 

13. Grensoverschrijdende reclame

13. Grensoverschrijdende reclame

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Bijzondere reclamecodes
C. Algemene aanbevelingen
D. Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Download de NRC

Download als pdf

English 

[Home] Nederlandse Reclame Code

13. Grensoverschrijdende reclame

De Stichting Reclame Code is lid van de European Advertising Standards Alliance (EASA) te Brussel (www.easa-alliance.org). EASA heeft onder andere tot doel ervoor te zorgen dat klachten over grensoverschrijdende reclame snel en doeltreffend worden behandeld. Ter verwezenlijking van dit doel hebben de leden van EASA voor de afhandeling van klachten met betrekking tot grensoverschrijdende reclame afspraken gemaakt. Er is sprake van een klacht over grensoverschrijdende reclame, indien geklaagd wordt tegen een reclame-uiting die openbaar is gemaakt in Nederland, terwijl de reclame uit een ander land afkomstig is.

Een klacht over grensoverschrijdende reclame dient schriftelijk of via online klachtenformulier te worden ingediend bij het secretariaat van SRC. Zie hoofdstuk 5 voor de vereisten voor het indienen van een klacht. De voorzitter van de Commissie stelt vast of er sprake is van een klacht over grensoverschrijdende reclame. Indien dat het geval is en hij geen reden aanwezig acht de klacht zelf te behandelen, wordt deze klacht doorverwezen naar het EASA-lid dat voor onderzoek c.q. verdere afhandeling van de klacht verantwoordelijk is. Indien de klacht vervolgens in behandeling wordt genomen, zijn de regels van het betreffende EASA-lid van toepassing.
De klager wordt door het secretariaat van SRC op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de procedure.