Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Non-compliant

Non-compliant

Hier kunt u een overzicht raadplegen van reclame-uitingen die in strijd zijn bevonden met de Nederlandse Reclame Code, teruggaand tot 2009. Op ons verzoek aan de betreffende adverteerder om aan te geven of hij gevolg zal geven aan de uitspraak van de Reclame Code Commissie of het College van Beroep is niet of negatief gereageerd.

Een adverteerder die in deze rubriek is geregistreerd, kan gedurende het kalenderjaar, de registratie ongedaan (laten) maken. Daarvoor dient hij contact op te nemen met de afdeling Compliance en aan te geven op welke wijze hij van plan is alsnog gevolg te geven aan de uitspraak. Wanneer een registratie ongedaan wordt gemaakt, wordt in het overzicht genoteerd op welke datum dat is geschied en op welke wijze de adverteerder gevolg heeft gegeven aan de uitspraak.

De afdeling Compliance is bereikbaar via compliance@reclamecode.nl

OVERZICHT 2018

ADVERTEERDER
MEDIUM UITSPRAAK
Goudservice Website 2017/00761
BeezMAX LLC Website 2018/00069
Planeteo Research Group E-mail 2018/00135
Wijnvoordeel B.V. Kleding 2017/00873
  Dagblad 2017/00776
Wijnoutlet.nl Dagblad 2018/00105
     

 

Non-compliant archief 2017

Non-compliant archief 2016

Non-compliant archief 2015

Non-compliant archief 2014

Non-compliant archief 2013 

Non-compliant archief 2012

Non-compliant archief 2011

Non-compliant archief 2010

Non-compliant archief 2009

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap