a a a
 

Voor beide codes geldt dat zij willen bevorderen dat er online op transparante wijze reclame wordt gemaakt. De Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM) geldt voor alle social media platforms, de Social Code geldt alleen voor YouTube.

De RSM is opgesteld door het adverterend bedrijfsleven (adverteerders, media en bureaus) in samenspraak met de Consumentenbond. De Social Code: YouTube is een initiatief van een groep YouTubers zelf, gestimuleerd door het Commissariaat voor de Media.

De RSM bevat regels die deel uitmaken van de Nederlandse Reclame Code en heeft een klachtenmogelijkheid. De Social Code: YouTube maakt daar geen deel van uit, en je kunt dus ook geen klachten indienen over overtreding van deze code bij de Reclame Code Commissie. De Social Code: YouTube bevat geen regels maar richtlijnen (voorbeeldzinnen) die YouTubers helpen om transparant te zijn over reclame in hun video’s. Lees de richtlijnen hier.

Overige verschillen vind je hieronder:

Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM)

  • De RSM schrijft voor dat als er sprake is van een relevante relatie tussen een verspreider (influencer/YouTuber) en een adverteerder (merk/product), je die relatie moet vermelden en transparant moet zijn over reclame. De RSM is een reclamecode en geeft dus regels met toelichting. In de toelichting bij artikel 3 van de RSM staan voorbeelden van hoe je kenbaar kunt maken dat sprake is van reclame op verschillende social media platforms.
  • Naast transparantievereisten bevat de RSM ook een manipulatieverbod, een verbod om kinderen van 12 jaar en jonger rechtstreeks te stimuleren tot het maken van reclame voor producten en diensten op social media en een zorgplicht voor adverteerders. Lees alle regels hier.
  • De RSM maakt onderdeel uit van de Nederlandse Reclame Code en geldt daardoor voor iedereen die in Nederland reclame maakt, ongeacht of je bent aangesloten.
  • Klachtenmogelijkheid: iedereen die van mening is dat een uiting in strijd is met de RSM, kan een klacht indienen bij de onafhankelijke Reclame Code Commissie. De Commissie kan een adverteerder die met een influencer/YouTuber samenwerkt aanbevelen om in het geval dat niet (voldoende) duidelijk is gemaakt dat sprake is van reclame, dit voortaan wel duidelijk(er) te maken. Van de adverteerder wordt in dat geval verwacht dat hij in samenspraak met de influencer/YouTuber de betreffende uiting aanpast of intrekt. Een uitspraak van de Commissie kan dus gevolgen hebben voor zowel de adverteerder als de influencer/YouTuber.

 

Social Code: YouTube

  • Je kunt je als YouTuber aansluiten bij de Social Code, zie hier.
  • De Social Code: YouTube maakt geen onderdeel uit van de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM), en je kunt dus ook geen klachten indienen over overtreding van deze code bij de Reclame Code Commissie. Als je je als YouTuber hebt aangesloten bij de Social Code, is het wel de bedoeling dat je de voorbeelden uit deze code gebruikt.
  • Toezicht: er wordt vooralsnog geen toezicht gehouden op de Social Code: YouTube, maar het Commissariaat heeft wel onderzoek laten doen naar hoe minderjarigen video’s ervaren waarin de richtlijnen uit de Social Code: YouTube zijn toegepast, zie de website van het Commissariaat voor de Media.

Het Commissariaat voor de Media is nog niet formeel bevoegd om toe te zien op reclame door YouTubers, maar vanwege een wijziging in Europese mediawetgeving, zal het Commissariaat vanaf eind 2020 waarschijnlijk wel over die bevoegdheid beschikken. Daarop vooruitlopend hebben zij YouTubers gestimuleerd om met de Social Code: YouTube te komen.

  • Als je als YouTuber de richtlijnen uit de Social Code: YouTube voor betaalde samenwerking volgt (en dus zowel in de video als in de omschrijving duidelijk vermeldt dat sprake is van reclame), zal er niet snel sprake zijn van overtreding van de RSM zoals deze is opgenomen in de Nederlandse Reclame Code. Maar of in een concrete situatie voldoende duidelijk is gemaakt dat sprake is van reclame, toetst de Reclame Code Commissie in geval van een klacht altijd aan de hand van de RSM.

Nederlandse Reclame Code

Lees hier Nederlandse Reclame Code (NRC), met alles over de regels waaraan verantwoorde reclame moet voldoen en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Bekijk de NRC English version

[Home] Nederlandse Reclame Code

Misleidende reclame?

Leg het voor aan de Reclame Code Commissie

Indien u van mening bent dat een reclame-uiting niet voldoet aan de regels, dan kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen
[Home] Misleidende reclame melden?

Advies

Onze afdeling Compliance helpt