a a a
 

FAQ

Meest gestelde vragen & antwoorden

Wilt u als adverteerder of communicatieadviesbureau weten of uw (voorgenomen) reclame-uiting voldoet aan de Nederlandse Reclame Code (NRC), dan kunt u om Copy Advies vragen.

Copy Advies is praktisch van aard, geeft aan waar eventuele risico’s zitten en wordt gebaseerd op de regels uit de NRC en de beslissingen van de Reclame Code Commissie (RCC) en het College van Beroep (CvB).

Het advies is vertrouwelijk en vrijblijvend. De adverteerder kan het advies naast zich neerleggen. Alleen adverteerders die jaarlijks een financieel bijdrageverzoek van de Stichting Reclame Code ontvangen en de bijdrage van het lopende kalenderjaar hebben betaald, komen in aanmerking voor deze dienst. Het (basis)tarief voor een advies is €500,- (exclusief btw) per concept reclame-uiting/campagne. Bij het in behandeling nemen van het verzoek wordt aangegeven of het basistarief volstaat. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt een vrijblijvende offerte opgesteld.

Let op! Het advies vrijwaart de adverteerder niet van een andersluidende beslissing van de RCC en/of het CvB. Ook al is een reclame opgesteld aan de hand van een door de afdeling Copy Advies gegeven advies, dan kan de Commissie en/of het College te allen tijde die reclame in strijd met de NRC oordelen bij een klacht- of beroepsprocedure.

Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Verspreid over het jaar organiseert de Stichting Reclame Code een serie trainingen over hoe de Nederlandse Reclame Code in de praktijk kan worden gebracht. Kijk hier voor meer informatie en de agenda.

Training-op-maat: Het is ook mogelijk om een trainingsbijeenkomst-op-maat in uw (branche)organisatie/ bedrijf te organiseren. Heeft u hier voor belangstelling, neemt u dan contact op met Fiona Vening, compliance@reclamecode.nl.

Dat kan, u kunt zich aanmelden voor de Training- en adviesnieuwsbrief door een mail te sturen naar communicatie@reclamecode.nl. De nieuwsbrief ontvangt u ongeveer 3 keer per jaar.

U kunt de Stichting Reclame Code ook volgen via social media:
Twitter 
Facebook
LinkedIn