a a a
 

FAQ

Meest gestelde vragen & antwoorden

De Nederlandse Reclame Code (NRC) is een set regels, opgesteld door het adverterend bedrijfsleven, waaraan verantwoorde reclame moet voldoen.

De NRC bestaat uit een Algemeen Deel en Bijzondere Reclamecodes. In het Algemene Deel staan de regels waaraan alle reclame-uitingen moeten voldoen. Hierin wordt onder meer bepaald dat reclame niet misleidend en niet in strijd met de waarheid mag zijn. Ook subjectieve normen zijn in dit gedeelte opgenomen. Zo mag reclame niet nodeloos kwetsen en niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen.

Naast de regels uit het Algemene Deel kunnen Bijzondere Reclamecodes gelden voor specifieke producten en diensten. Zie hier een overzicht.

Ja, de regels in de Nederlandse Reclame Code (NRC) gelden voor iedereen die reclame maakt. Bekijk hier de definitie van reclame. Ook gelden de regels voor alle soorten media. Dus of je nu reclame verspreidt via een folder, advertentie, radio, tv, YouTube, Facebook of andere social media; de regels gelden voor iedereen die reclame maakt, via alle soorten media.

Bovendien zijn er sinds 2014 speciale regels voor reclame maken via social media. Deze staan in de Reclame Code Social Media. De code is o.a. een uitwerking (van artikel 11) van het algemene deel van de NRC dat bepaalt dat reclame duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, door opmaak, presentatie, inhoud of anderszins, mede gelet op het publiek waarvoor zij is bestemd.

Ja, voor reclame gericht op kinderen geldt, naast het algemeen deel van de Nederlandse Reclame Code, de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC). Deze regels gelden voor reclame voor alle soorten producten en diensten, dus ook voor reclame via sociale media. Kijk hier voor een overzicht van de belangrijkste regels.