a a a
 

FAQ

Meest gestelde vragen & antwoorden

U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Communicatie via communicatie@reclamecode.nl of tel. nr.: 020-3013391.

Veel antwoorden op algemene vragen staan beschreven in deze FAQ-sectie.
Uitspraken vindt u in de uitsprakendatabase.
De regels van de Nederlandse Reclame Code vindt u hier.

Let wel dat de afdeling Communicatie geen klachten behandelt en ook geen antwoord geeft op de vraag of een reclame-uiting al dan niet in strijd is met de Nederlandse Reclame Code. Dit oordeel is voorbehouden aan de Reclame Code Commissie (n.a.v. een klacht).

U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Communicatie via communicatie@reclamecode.nl of telefoon: 020-3013391.

De afdeling communicatie kan niet inhoudelijk ingaan op uitspraken/dossiers.

De uitspraken zijn, zodra deze onherroepelijk zijn, te raadplegen via de website, en moeten voor zich spreken.

Dat kan, de zittingen van de Reclame Code Commissie zijn openbaar. Wel dient u zich tijdig aan te melden. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Communicatie via communicatie@reclamecode.nl, of tel. Nr.: 020-3013391.

NB Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. U kunt slechts als toehoorder aanwezig zijn. U heeft geen spreekrecht tijdens de zitting en u mag geen beeld- en/of geluidsopnamen maken. Na de hoorzitting zal de Reclame Code Commissie zich intern beraden over de zaak om tot een beslissing te komen. Dit deel is niet openbaar.

U kunt een e-mail sturen naar communicatie@reclamecode.nl met dit verzoek. Graag in deze mail uw naam vermelden en de media waar u voor werkt.

De afdeling communicatie laat u vervolgens in een reactie per mail weten of u in het persbestand wordt opgenomen.