a a a
 

FAQ

Meest gestelde vragen & antwoorden

De Stichting Reclame Code (SRC) bevordert al decennia verantwoord reclame maken om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen.
Dit doet zij op 2 manieren:

 Door het aanbieden van diensten aan het adverterend bedrijfsleven bij het maken van verantwoorde reclame, in de vorm van training, voorlichting en copy-advies.

Door het faciliteren van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en de Reclame Code Commissie (RCC).
– De regels waaraan verantwoorde reclame moet voldoen liggen vast in de NRC.
– De RCC beoordeelt klachten aan de hand van de code en stelt vast of de regels zijn overtreden.
Het College van Beroep (CvB) behandelt beroepschriften tegen beslissingen van de RCC.

Ook op internationaal niveau bevordert de SRC verantwoorde reclame via:
European Advertising Standards Alliance (EASA) 
International Council for Ad Self-regulation (ICAS)
en in samenwerking met de International Chamber of Commerce (ICC).

Nee, de Reclame Code Commissie (RCC) toetst reclame niet vooraf. Er is dus geen goedkeuring of filtering vooraf. De (voorzitter van de) RCC beoordeelt reclame pas als er een klacht over binnenkomt.

Wel voert de onafhankelijke afdeling Compliance van de Stichting Reclame Code (SRC), op verzoek van een branche of organisatie, monitoringsprojecten uit. Als een brancheorganisatie wil weten of haar leden zich wel houden aan de afgesproken regels, kan de SRC een monitoring uitvoeren, en bijvoorbeeld reclame-uitingen in verschillende media gedurende een bepaalde periode screenen.

De SRC wordt gefinancierd door het adverterend bedrijfsleven. Er is gekozen voor een financieringssysteem waarin de adverteerder (als eerste in de keten adverteerder -> reclamebureau -> media) de zelfregulering financiert.

De financiering van de SRC is gebaseerd op een omslagstelsel, waarbij adverteerders 0,025% van hun bruto mediabestedingen ( vanaf € 1 miljoen, opgesteld door Nielsen) afdragen aan de SRC.

Kijk voor meer informatie op www.reclamecode.nl/srcbijdrage

Bij de Stichting Reclame Code werken 14 werknemers. Kijk hier voor een overzicht.

Er zijn momenteel geen vacatures of stageplaatsen.

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief (rechts onderaan deze pagina) van de Stichting Reclame Code. U leest dan ieder kwartaal over het laatste nieuws, de meest opmerkelijke zaken en de statistieken over de klachtenbehandeling.

U kunt de Stichting Reclame Code ook volgen via social media:
Twitter
Facebook
LinkedIn