a a a
 

10. Bezwaar tegen afwijzing door een aangesloten media-instelling

10. Bezwaar tegen afwijzing door een aangesloten media-instelling

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Bijzondere reclamecodes
C. Algemene aanbevelingen
D. Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Download de NRC

Download als pdf

English 

[Home] Nederlandse Reclame Code

10. Bezwaar tegen afwijzing door een aangesloten media-instelling

Zoals toegelicht in hoofdstuk 8 zijn alle media-instellingen die reclame verzorgen op grond van de Mediawet aangesloten bij SRC. Als een media-instelling een reclame krijgt aangeboden voor uitzending/verspreiding en deze op grond van de Nederlandse Reclame Code niet toelaatbaar acht, moet hij de adverteerder hierover met spoed schriftelijk en met opgaaf van redenen informeren. Datzelfde geldt als het gaat om een tussentijdse beëindiging van een commercial die reeds wordt uitgezonden. De adverteerder kan binnen 7 dagen hier tegen in verzet komen bij de voorzitter van de Reclame Code Commissie. De media-instelling kan vervolgens binnen 7 dagen op dit verzet reageren. Als beide partijen een snel oordeel willen, kunnen de termijnen op hun verzoek worden verkort zodat de voorzitter zo spoedig mogelijk een beslissing kan nemen. Tegen deze beslissing staat vervolgens bezwaar open bij de voltallige Reclame Code Commissie.