a a a
 

9. Bezwaar tegen Voorzittersafwijzing en Voorzitterstoewijzing

9. Bezwaar tegen Voorzittersafwijzing en Voorzitterstoewijzing

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Bijzondere reclamecodes
C. Algemene aanbevelingen
D. Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Download de NRC

Download als pdf

English 

[Home] Nederlandse Reclame Code

9. Bezwaar tegen Voorzittersafwijzing en Voorzitterstoewijzing

Heeft de voorzitter van de Commissie een klacht zelf afgewezen en is dat volgens de betreffende klager niet terecht, dan kan deze gemotiveerd binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar aantekenen bij de voltallige Commissie. Het bezwaarschrift dient binnen 14 dagen na dagtekening van de beslissing van de voorzitter in het bezit van de Commissie te zijn. Voor de behandeling van een bezwaar tegen de Voorzittersafwijzing is klachtengeld verschuldigd. Zie voor de hoogte daarvan hoofdstuk 6.

Heeft de voorzitter van de Commissie de klacht toegewezen en de adverteerder aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en is dat volgens de adverteerder niet terecht, dan kan deze gemotiveerd binnen 14 dagen bezwaar aantekenen bij de voltallige Commissie. Voor de behandeling van een bezwaar tegen een Voorzitterstoewijzing is de adverteerder géén klachtengeld verschuldigd.