a a a
 

Algemene aanbevelingen

Algemene aanbevelingen

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Bijzondere reclamecodes
C. Algemene aanbevelingen
D. Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Download de NRC

Download als pdf

English 

[Home] Nederlandse Reclame Code

Algemene aanbevelingen

De Reclame Code Commissie heeft in de loop der jaren een aantal algemene aanbevelingen gedaan over
a. wervingsakties voor verkopers/distributeurs
b. magnetische gezondheidsarmbanden
c. het gebruik van de woorden ”vergelijkbare winkelwaarde”
d. vermelding bruto- of netto-maat
e. het gebruik van superlatieven
f. garantie
g. het gebruik van de term ”adviesprijs”
h. reclame voor filiaalbedrijven
i. afbeelding van het aangeboden product
j. kamerbureaus
k. personeelsadvertenties (ingetrokken)
l. kindervuurwerk

N.B. Met ingang van 5 juni 1996 is de bevoegdheid van de Reclame Code Commissie om algemene aanbevelingen te doen, komen te vervallen. Het opstellen van regels is voorbehouden aan het bestuur van de Stichting Reclame Code.

N.B. Met ingang van 1 januari 2023 is dit onderdeel komen te vervallen.