a a a
 

Nederlandse Reclame Code

Nederlandse Reclame Code

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Bijzondere reclamecodes
C. Algemene aanbevelingen
D. Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Download de NRC

Download als pdf

English 

[Home] Nederlandse Reclame Code

Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Hetgeen hierna volgt, is slechts bedoeld als een vereenvoudigde weergave van de inhoud van het Reglement. De tekst van het Reglement is bij verschillen altijd de enige juiste tekst.

Geadviseerd wordt het Reglement Reclame Code Commissie en College van Beroep 2018 te lezen.