a a a
 

4. Reclame Code Commissie & College van Beroep

4. Reclame Code Commissie & College van Beroep

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Bijzondere reclamecodes
C. Algemene aanbevelingen
D. Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Download de NRC

Download als pdf

English 

[Home] Nederlandse Reclame Code

4. Reclame Code Commissie & College van Beroep

De Reclame Code Commissie en, in beroep, het College van Beroep hebben tot taak te beoordelen of reclame wordt gemaakt in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse Reclame Code.

De Commissie en het College van Beroep zijn op de volgende wijze samengesteld:


één lid, namens de organisaties van adverteerders die in de Stichting Reclame Code deelnemen;

één lid, namens de organisatie van communicatieadviesbureaus die in de Stichting Reclame Code deelneemt;

één lid, namens de organisaties van media die in de Stichting Reclame Code deelnemen;

één lid, benoemd op voordracht van de Benoemingscommissie Consumentenleden, en

één onafhankelijke voorzitter, een rechter of andere jurist met rechtsprekende ervaring,
Leden en voorzitters worden benoemd en herbenoemd door de Stichting Reclame Code. Benoeming van de leden namens de organisaties van adverteerders, communicatieadviesbureaus en media vindt plaats in overleg met deze organisaties.