a a a
 

1. Stichting Reclame Code

1. Stichting Reclame Code

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Bijzondere reclamecodes
C. Algemene aanbevelingen
D. Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Download de NRC

Download als pdf

English 

[Home] Nederlandse Reclame Code

1. Stichting Reclame Code

De Stichting Reclame Code (SRC) is al sinds 1963 de instantie op het gebied van zelfregulering van reclame.
Zelfregulering betekent dat het adverterend bedrijfsleven – adverteerders, communicatieadviesbureaus en media – regels opstelt waaraan reclame moet voldoen. Regels die op de voet volgen wat er in de maatschappij speelt, in samenwerking met consumentenvertegenwoordigers kunnen worden opgesteld, begrijpelijk en praktisch zijn en bovenal ervoor zorgen dat reclame verantwoord is en blijft. Deze regels zijn opgenomen in de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Iedereen die meent dat een reclame-uiting niet voldoet aan de regels in de Reclame Code kan hierover een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Dit onafhankelijke klachtenorgaan beoordeelt na een transparante, snelle procedure of een reclame in strijd is met de Reclame Code. In het geval van een overtreding van de Code, beveelt de Commissie de betrokken adverteerder(s) aan voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Bij een gegronde klacht over reclame voor een denkbeeld volstaat de Commissie met een vrijblijvend advies. De afdeling Compliance controleert of de adverteerder gevolg heeft gegeven aan een aanbeveling. Uit deze controle blijkt dat de handhaving zeer effectief is. Meer informatie over de effectiviteit van de handhaving vindt u op www.reclamecode.nl onder ‘Compliance‘.

SRC bevordert op deze manier het maken van verantwoorde reclame. Dit gebeurt in het belang van zowel de consument – vergroten van het vertrouwen in reclame – als de adverteerder – stimuleren van eerlijke concurrentie en bedrijfsvoering. Tegelijkertijd verlicht SRC de druk om reclameregels tot in detail wettelijk vast te leggen en beperkt zij het risico op reclameverboden.

Geadviseerd wordt het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep. Hetgeen hierna volgt, is slechts bedoeld als een vereenvoudigde weergave van de inhoud van het Reglement. De tekst van het Reglement is bij verschillen altijd de enige juiste tekst.