a a a
 

14. Compliance

14. Compliance

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Bijzondere reclamecodes
C. Algemene aanbevelingen
D. Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Download de NRC

Download als pdf

English 

[Home] Nederlandse Reclame Code

14. Compliance

De afdeling Compliance is een onafhankelijke afdeling binnen de Stichting Reclame Code. Deze afdeling gaat na of adverteerders bij een overtreding van de Reclame Code gevolg geven aan de uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie of het College van Beroep. Als de adverteerder meedeelt dat hij geen gevolg aan de uitspraak zal geven of niet reageert op het verzoek van de afdeling Compliance, dan kan daarvan melding worden gemaakt op de website van SRC in de rubriek ‘non-compliant’. Daarmee wordt het ‘non-compliant’ zijn van de adverteerders onder de aandacht van derden gebracht, waaronder de toezichthouders.